Hvordan strukturerer multinasjonale produsenter produktinformasjon for internasjonale kunder og lokale markedsindustridatabaser?

For brukere av produktdata, som forhandlere og sluttbrukere, er det fordelaktig å ha én konsistent datakilde på tvers av markeder. For internasjonale produsenter er det fordeler og ulemper med en lokal nasjonal database. Fordelene er én nasjonal standard som tilfredsstiller kravene. Ulempene er hvordan du må levere og vedlikeholde den lokale databasen med korrekt informasjon når databasen er strukturert annerledes enn din egen produktdatabase.

Bransjedatabasen med produktinformasjon for norsk byggebransje, kjent som NOBB, har vært etablert i mange år og skiller den fra mange andre nasjonale markeder, som enten er i tidlig fase av etableringen av en slik ressurs eller det finnes ingen. 

X-TRADE strukturerer og deler produktdata sømløst

Pål Mittet, Chief Business Development Director i Xeris, holdt en presentasjon for deltakerne fra byggevarebransjen på den årlige NOBB-konferansen i Oslo i november. Pål presenterte hvordan Xeris har jobbet med denne utfordringen; hvordan dele strukturert produktinformasjon sømløst gjennom hele verdikjeden med ulike format og standarder. Xeris har utviklet en global digital plattform "X-TRADE by Xeris" som gjør det mulig for produsenter å innhente, strukturere og umiddelbart distribuere produktinformasjon til alle sine handelspartnere, salgs- og e-handelskanaler i ethvert format.

Han brukte Kährs, den multinasjonale gulvprodusenten for å illustrere utfordringene de står overfor med å opprettholde korrekt oppdatert produktdata på tvers av flere lokale markeder, standarder, språk og systemer, ved å bruke den norske NOBB-databasen som et eksempel. Utfordringen er langt større utenfor Norge hvor Kährs har utallige forhandlere å tilfredsstille. Hver forhandler forventer en skreddersydd løsning. Dette skaper en betydelig ressursutfordring for Kährs med typisk en fjerdedel av en produktsjefs tid til å vedlikeholde og skreddersy datakrav.

 

"X-TRADE" er en SAAS-løsning som har utviklet det Pål beskrev som intelligente adaptere for å løse utfordringene med produktdatautveksling. Ved å importere produktdataene fra Kährs, strukturere dem, berike dem og transformere dem til produktdatakravene til den mottakende kundeprogramvaren; klar til å eksporteres til hver forhandler i den nøyaktige strukturen og formatet de trenger.


Den samme tilnærmingen brukes til oppdatering på den nye NOBB-databasen. Her er det tre ekstra utfordringer for produsenter:

  1. Gruppering/klassifisering av produktene; hvordan kartlegge kundens produktdatakategorisering med NOBB-datastrukturen. Xeris er standard-agnostisk, dvs vi kan gruppere til hvilken som helst datastruktur, inkludert NOBB.

  2. Produktstruktur; NOBB har moduler for produkter som naturlig hører sammen. Produsenter må opprette interne modulgrupperinger med tall som ikke overstiger 8 tegn. Dette kan være en utfordring for dem da dette må tilpasses modulen som lages i NOBB. Når man oppdaterer NOBB får man tilbake et NOBB-modulnummer med alle relevante produkter tilkoblet. I X-TRADE kan modulen sitte på masterproduktnivå.

  3. Tekster og beskrivelser. Ulike produkttekster i NOBB er begrenset og må følge bestemte formater. Hovedproduktteksten er begrenset til 34 tegn, men den må starte med en kategoribeskrivelse, f.eks. konstruert tre, etterfulgt av farger og størrelser, etterfulgt av varemerket. Denne teksten må komprimeres for å passe og kan være vanskelig å tolke. For Kährs har vi attributter som kombineres automatisk for å generere den nødvendige teksten innenfor tegngrensen.

  

Har du utfordringer som Kährs, ta gjerne kontakt for en nærmere gjennomgang!


Publisert:

15. desember 2021