Digital produkttilstedeværelse og salg avhenger i stor grad av sømløs dataoverføring fra leverandør til forhandlersystem.

I dagens digitale tidsalder må produsentene sørge for at overføringen av produktinformasjon til forhandlerne er smidig og feilfri.

Misforståelser, manglende data og feil fører ofte til forsinkelser, returer, tapte salgsmuligheter og har en negativ innvirkning på bedriftens digitale tilstedeværelse. For å unngå disse fallgruvene er det avgjørende å etablere en sterk og enhetlig dataoverføringsprosess som skaper tillit og øker det digitale salget.

Det digitale skiftet og produktinformasjonens rolle

I McKinseys rapport "Next normal in construction", som ble utgitt i juni 2020, kan vi lese:

"Digitale kanaler sprer seg til bygg- og anleggsbransjen, og har potensial til å endre samspillet mellom kjøp og salg av varer i hele verdikjeden."

I samme rapport fremgår det at 72 % av de spurte er enige i at digitaliseringen av salgskanalene allerede påvirker bygg- og anleggsmarkedet i stor skala.

I en fersk NBS-rapport om produktinformasjon i det britiske byggemarkedet kan vi lese at 92 % av konstruktørene og spesifikatørene bruker søkemotorer for å finne produktinformasjon.

Å tjene penger på digital tilstedeværelse er allerede et faktum. En av kundene våre oppgir at de har 20-doblet omsetningen i nettbutikken sin i løpet av 18 måneder!

Evaluering av ditt digitale fotavtrykk

Så hvordan ser din digitale tilstedeværelse ut?

Prøv dette: Skriv inn produktets navn eller id i en søkemotor etter eget valg. Hva finner du?

 • Er produktinformasjonen din lett å finne i søkemotorer?
 • Er den sammenhengende, omfattende og troverdig?
 • Er den konsistent mellom ulike kilder og søkeresultater?
 • Er den søkbar basert på ulike produktdata, kriterier eller verdier?

Stadig flere produsenter innser verdien av innsatsen som legges ned i å bygge en sterk digital tilstedeværelse for selskapet og produktene deres. Likevel er det mange som ikke forstår i hvor stor grad dataene som forhandlerne og samarbeidspartnerne presenterer, påvirker og bidrar til deres digitale tilstedeværelse.

Du kan tilby omfattende og godt presentert produktinformasjon på nettstedet ditt, i digitale brosjyrer eller kataloger. Men hvis bestillingen legges inn i nettbutikken til forhandlerne dine, er det utvilsomt et problem å veksle frem og tilbake mellom nettstedene for å sikre riktig produktbestilling.

Koblingen mellom salg og dataoverføring

Derfor er digital produkttilstedeværelse og salg i stor grad avhengig av sømløs overføring av produktdata til forhandlernes systemer. Noen av grunnene til dette er 

 • Effektiv dataoverføring sikrer at det ikke oppstår misforståelser, manglende data eller feil som kan føre til forsinkelser, returer eller tap av salgsmuligheter.
 • En godt utført overføring av produktinformasjon gjør det mulig for sluttkundene å filtrere produktene de er interessert i, og enkelt få tilgang til produktinformasjonen de leter etter i alle kilder som digitale databaser, nettbutikker eller nettsteder.
 • Sømløs dataoverføring bidrar til å skape en sterk, helhetlig og pålitelig digital tilstedeværelse for produktene, noe som er avgjørende i dagens konkurranseutsatte marked.
 • Det øker salget ved å gi nøyaktig og oppdatert informasjon til forhandlerne, slik at de kan ta informerte beslutninger og markedsføre produktene effektivt overfor potensielle kunder.

I dag handler digital tilstedeværelse like mye om produsentens nettsted som om hvordan selve produktene presenteres av forhandlere, partnere og andre uavhengige kilder som bransjedatabaser. Det krever en dyp forståelse av prosessen i alle berøringspunkter, av hvordan dataene skapes, innhentes, lagres, administreres, deles, overføres og, viktigst av alt, hvordan de brukes. Denne forståelsen gjør det mulig for oss å tette hullene, effektivisere prosessene og automatisere dataoverføringen til fordel for alle parter: leverandører, forhandlere, partnere og kunder.

Ta deg tid til å undersøke:

 • Hvordan presenteres produktdataene dine i den digitale verden?
 • Hvordan deler og overfører dere produktdata til alle relevante parter?
 • Hvordan kan du forbedre overføringen av produktdata for å øke din digitale tilstedeværelse og ditt salg?

Produsenter og forhandlere kan ta et skritt i retning av digital ekspertise ved å samarbeide om sømløs dataoverføring. Vurder nåværende datapraksis, identifiser mangler og samarbeid om å etablere strømlinjeformede prosesser.

Besøk vår nettside eller kontakt oss for mer informasjon om optimalisering av digital tilstedeværelse og dataoverføring. Sammen kan dere bane vei for en lysere digital fremtid.

Publisert:

6. september 2023