Kan produktdata hjelpe bedrifter med å gjøre verden mer bærekraftig?

Å være mer bærekraftig og miljøbevisst betyr at kundene investerer mye mer tid i produktforskning før en faktisk kjøpsbeslutning tas, noe som gjør tilgjengeligheten av miljøproduktdata avgjørende for både salg og for å gi en positiv kundeopplevelse.

Det er lett å tenke at produktdata bare er "fakta" om et produkt. Eller at disse fakta er bare uavhengig informasjon som noen ganger er nyttig for folk. Kanskje "John Smith" ønsker å vite hvor høyt er den stolen eller kanskje, han lurer på om en viss parkett er laget av bærekraftig tre eller hva slags stoffer som brukes til den vakre stolen, som ville se perfekt ut i stuen hans.

Etter hvert som bærekraft spiller en stadig viktigere rolle i hverdagen, ønsker flere og flere potensielle kunder å ta en bevisst og informert kjøpsbeslutning, det vil ikke bare være bra for deres hjem, men også miljøet. Dette betyr at mye tid investeres i produktforskning før en faktisk kjøpsbeslutning tas, noe som gjør tilgjengeligheten av miljøproduktdata avgjørende for å gi en positiv kundeopplevelse.

Så spørsmålet er: er produsentene klar over at de har en mulighet til å aktivt og positivt påvirke kundenes kjøpsreise bare ved å gjøre sine miljøproduktdata mer tilgjengelige?

Den knappe tilgjengeligheten av miljøproduktdata er ikke et problem som bare gjelder kunder, men det påvirker også konsulenter, som ofte må jobbe gjennom en arbeidskrevende prosess for å finne nødvendige miljødata knyttet til produkter og produktkategorier som trengs for deres designprosjekter.

For eksempel består en bygning av mange "soner", der hver får sin miljømessige poengsum. En sone kan være så liten som et elektrisk punkt med stikkontakt og ledning eller så stort som et rom som består av alle nødvendige deler for at rommet skal betraktes som ferdig.

Det må være konkurranse i markedet. Derfor kan kriteriene ikke være så strenge at bare én leverandør tilfredsstiller kravene til, la oss si, konkret. I tillegg må det være en visshet om at det faktisk er produkter innenfor de forespurte kravene.

Kan du forestille deg hvor avanserte er verktøyene konsulentene bruker for å finne de nødvendige miljødataene for disse produktene? Svaret er at de ikke bruker et eget verktøy for denne typen forskning som det eksisterer rett og slett ikke noe optimalt verktøy for dette i dag. Det er en grundig, menneskedrevet jobb å kunne stille krav som både muliggjør konkurranse og er realistiske.

Heldigvis kan mye av de nødvendige miljødataene finnes i eksisterende miljøorganers databaser som Svanen og EPD Norge . Oppgaven består derfor i stor grad av å søke etter data i disse databasene, og det er arbeidskrevende å grave i en enorm mengde PDF -filer. Det er nesten umulig å forstå omfanget av hvor manuelle og tidkrevende disse oppgavene fremdeles er i dag.

Men hvorfor må dette være en manuell jobb? Vel, det trenger ikke å være! For å forenkle og gjøre denne prosessen både kostnadseffektiv og tidseffektiv, har Xeris inngått et samarbeid med COWI og EPD Norge, LCA og Svanemerket for å muliggjøre automatisering av større deler av denne prosessen.

Prosjektet har så langt vært gjennom fem av seks iterasjoner som trengs for å fullføre den første versjonen av løsningen vår. X-Trade av Xeris , verktøyet for å hente miljødata direkte fra databaser, blir nå pilotert. Parallelt med dette jobber Xeris med å samle alle typer data fra en hvilken som helst kilde for å la konsulenter få et så omfattende bilde av miljøavtrykk som mulig gjennom designarbeidet.

Dette prosjektet er bare ett av mange miljøprosjekter rettet mot en mer bærekraftig verden, hvor Xeris vil spille en viktig rolle.

Xeris har forpliktet seg til en rekke av FNs bærekraftsmål og arbeider for å bruke potensialet i produktdata til å påvirke fremtiden gjennom innovasjon og infrastruktur (bærekraftmål 9), påvirke bærekraftige byer og lokalsamfunn (bærekraftmål 11), ansvarlig forbruk og produksjon (bærekraftmål 12) stoppe klimaendringene (bærekraftmål 13) gjennom samarbeid for å nå målene (bærekraftmål 17).

Så vi spør igjen: er produktdata egentlig bare "fakta" om et produkt eller noe mer?

Publisert:

10. august 2021