ENGASJEMENT

Vårt bidrag

Bærekraft er veldig viktig for oss, og derfor samarbeidet vi med COWI , en ledende konsulentgruppe, miljøplattformen og EPD-programmet Norge , LCA , EU-miljømerket og Svanen og Basta Sverige for å lage et verktøy for å enkelt få tilgang til og søke miljø data og annen type produktinformasjon fra hvilken som helst kilde, som gjør det mulig for bedrifter å få et så omfattende bilde av miljøspor som mulig og ta bedre, bærekraftige produktvalg.

Globale mål

Xeris har forpliktet seg til fem av FNs bærekraftsmål og vårt bidrag til å redusere konsekvensene av klimaendringene ligger i at vi sikter mot å utnytte potensialet som ligger i produktdata, til å sette fart på overgangen til en lavutslippsøkonomi.