Illustrasjon av et nettbrett med en trestruktur av elementer og underelementer
ENGASJEMENT

Vårt bidrag

Bærekraft er veldig viktig for oss. Derfor samarbeidet vi med COWI , en ledende konsulentgruppe, Eco-plattformen og EPD-programmet Norge , LCA , EU Ecolabel og Svanemerket og Basta Sverige for å lage et verktøy for enkelt å få tilgang til og søke i miljødata og alle andre typer produkter informasjon fra alle kilder, som gjør det mulig for virksomheter å få et så omfattende bilde av miljøfotavtrykk som mulig og gjøre bedre, bærekraftige produktvalg.

Globale mål

Xeris har forpliktet seg til fem av UNs bærekraftsmål og vårt bidrag til å redusere konsekvensene av klimaendringene ligger i at vi sikter mot å utnytte potensialet som ligger i produktdata, til å sette fart på overgangen til en lavutslippsøkonomi.

Globalt mål #11, Bærekraftige byer og samfunnGlobalt mål #13, klimahandlingGlobalt mål #9, Industri, innovasjon og infrastrukturGlobalt mål #12, Ansvarlig forbruk og produksjonGlobalt mål #17, partnerskap for måleneLogo: Verdensmålene for bærekraftig utvikling
Bestill et møte

Er vi en match?

Bestill en rask 15 minutters samtale for å se om X-Trade er den riktige løsningen for din bedrift og problemene som brakte deg til oss.